• Nyheter

LUNA FAMILJECENTER

Luna Familjecenter stöder barn, ungdomar, föräldrar och familjer i olika svåra livssituationer. När en familj eller person av olika orsaker har svårigheter att klara av det vardagliga livet får familjen hjälp att hitta lösningar och klara sig genom svårigheterna.

Målsättningen är att trygga barns uppväxt och stötta vårdnadshavare i deras föräldraskap. När föräldraskap brister är det samhällets skyldighet att i första hand stötta vårdnadshavare i deras föräldraskap och i andra hand ta över ansvaret för barnet en kortare eller längre tid.

Övriga verksamhetsformer som Luna Familjecenter erbjuder är stödlägenheter/eftervård för unga vuxna, övervakade umgängesträffar mellan föräldrar och barn samt avlastningsdagar. Vi erbjuder även stödpersonsverksamhet till barn och ungdomar, en verksamhet där handledning, motivering, aktivering och social träning är viktiga redskap för att främja en positiv utveckling.

Luna Familjecenter erbjuder service på svenska, finska och engelska. Vår besöksadress finns i Jakobstad men vi samarbetar också med övriga kommuner.

LUNA PERHEKESKUS

Luna perhekeskus tukee lapsia, nuoria, vanhempia ja perheitä vaikeissa elämäntilanteissa. Kun perhe tai henkilö eri syistä on vaikeuksia suoriutua arjessa, perhe saa tukea löytämään ratkaisuja jotka auttavat heitä selviytymään vaikeuksista.

Tavoitteena on turvata lasten varttumiseen ja tukea huoltajia äitiys heidän vanhemmuudessa. Kun vanhemmuus pettää on yhteyskunnan velvollisuus ensi sijaisesti tukea vanhempia heidän vanhempain roolissa ja toissijaisesti ottaa vastuu lapsesta lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi.Muut toimintamuodot joita Luna perhekeskus tarjoaa on tukiasuntoja/jälkihoitoa nuorille aikuisille joilla on vaikeuksia selviytyä arjessa ilman tukea ja tuettuja/valvottuja tapaamisia.

Tukiviikonloppuja/päiviä lapsilla on mahdollisuus olla Lunassa joka mahdollistaa vanhemmille helpotusta esimerkiksi ovat uupuneita. Lapsien ja nuorten tukitoimenpiteet ovat toimintoja joissa opastus, motivointi, aktivointi ja sosiaalinen harjoitus ovat tärkeitä apuvälineitä edistämään positiivista kehitystä.

Luna perhekoti tarjoaa palvelua ruotsiksi, suomeksi sekä englanniksi. Osoitteemme sijaitsee Pietarsaaressa, mutta olemme myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa.