• Nyheter

Tommi Kalliosaari är handledare på Luna familjehem. Han är utbildad närvådare och har arbetserfarenhet från daghemsverksamhet och inom handikappomsorgen.