• Nyheter

2015 öppnades Luna familjecenters barnskyddsenhet, ett kris – och utredningshem i Kyrkostrand, Jakobstad.

Målsättningen med verksamheten är att ta emot barn som under en kortare tid behöver ett hem. Orsaken till att barnen kommer till hemmet kan bero på en rad olika omständigheter, t.ex. bristande föräldraförmåga som skapar oro för barnets omvårdnad och utveckling, oväntade olyckshändelser inom familjen, kris, sjukdom eller dödsfall. Vi tar emot barn som är placerade inom öppenvården samt omhändertagna. Barnen kan vara i åldrarna 0-18 år.

I huset finnas plats för 7 barn, alla har egna rum i en trygg och hemlik barnanpassad miljö. Viktigt är att barnen går i skola och erbjuds meningsfulla fritidssysselsättningar/aktiviteter samt stödjande och motiverande samtal för att försöka normalisera tillvaron för att sedan återgå till en situation där stödinsatserna succesivt kan minska. Struktur och rutiner utgör en viktig del av arbetet i hemmet. I hemmet kommer det att finnas personal dygnet runt som ansvarar för barnen som bor där.

Ifall någon är intresserad av Luna familjecenters verksamhet är ni varmt välkomna att ta kontakt med Malena Nyman 044-7274944 eller Ann-Catrine Sandbacka 044-7818701.h1.

Lunan uuden päivystys- ja selvityskodin, Unilukkarintien 5, Pietarsaari:

Toiminnan tavoite on vastaanottaa lapsia jotka tarvitsevat kodin vähäksi aikaa, syy voi olla erinäiset tapahtumat omassa kodissa, esim. vanhempien kykemättömyys huolehtia lapsistaan, ennalta arvaamaton onnettomuus perheessä, kriisi, sairaus tai kuolema. Lapset ovat iältään 0 – 18 vuotiaita.

Talossa on tilaa viidelle lapselle, omat huoneet kodinomaisessa turvallisessa lapsille mukautuvassa ympäristössä. Tärkeätä on taata lapsille mahdollisuus käydä koulua ja olla mukana mielenkiintoisissa ja järkevissä vapaa ajan harrastuksissa,
Auttavia ja motivaatiota nostavia keskusteluja on myös osa meidän toimintaa tarkoituksena tilanteen normalisointumista ja perheen tukitoimien vähentämistä. Säännöt ja rutiinit ovat osa perhekeskus Lunan päivittäistä toimintaa.

Talossa henkilökunta on läsnä vuorokauden ympäri huolehtimassa lapsista. Tavallisesta perheestä poiketen taloon ei tuoda kavereita vaan lapsille tarjotaan rauhallinen sijainti.

Jos olette kiinnostuneita tutustua paremmin perhekeskus Lunan toimintaan, olette sydämellisesti tervetulleita ottamaan yhteyttä toiminnan johtajaan Ann-Catrine “Kaisa” Sandbacka puh. 044-78187001.

Lasten parasta ajatellen – heidän ja meidän tulevaisuus!