Luna familjecenter stöder barn, ungdomar, föräldrar och familjer i utmanande livssituationer. När ett barn eller en familj ställs inför utmaningar i det vardagliga livet som känns svåra att klara av, kan vi på Luna ge det stöd som krävs för att klara sig igenom svårigheterna.
Målsättningen är att trygga barns uppväxt och stötta vårdnadshavare i deras föräldraskap. När föräldraskapet brister är det samhällets skyldighet att stötta vårdnadshavare i deras föräldraskap eller ta över ansvaret för barnet en kortare eller längre tid.

Övriga tjänster som Luna Familjecenter erbjuder är eftervård för unga vuxna, övervakade umgängesträffar mellan föräldrar och barn samt avlastning. Vi erbjuder även stödpersonsverksamhet till barn och ungdomar, en verksamhet där handledning, motivering, aktivering och social träning är viktiga redskap för att främja en positiv utveckling.

Luna Familjecenter erbjuder service på svenska, finska och engelska. Vår besöksadress finns i Jakobstad men vi samarbetar även med övriga kommuner.

Nyhet! Luna Familjecenter erbjuder Familjerehabilitering på svenska, finska och engelska!

Nyheter