Avlastning

På Station 16 får barnen uppleva ett tryggt miljöombyte och får pedagogiskt stöd samtidigt som föräldrarna får en möjlighet till avlastning.

 

Idén med verksamheten för barn och ungdomar är att erbjuda en intensiv stödperiod där de kan slappna av och ha roligt i gemenskap med trygga vuxna. Barnen får uppleva en trygg tillvaro, känna delaktighet och delta i lek, aktiviteter och vardagsrutiner utifrån de egna förutsättningarna. Verksamheten anpassas till den tid stödbehovet finns, t.ex. eftermiddagar, helgdagar och veckoslut.

 

Barn som kommer från annan ort har möjlighet att få skjuts till och från Jakobstad.