Eftervård

Luna familjecenter erbjuder eftervård för klienter över 18 år. Eftervården innehåller stödfunktioner för att underlätta steget ut i vuxenlivet. Vi hjälper till med att få vardagen att fungera genom att t.ex. handla mat, tvätta kläder, städa, betala räkningar eller söka jobb tillsammans. Eftervården är individuellt anpassad enligt de behov som finns.