Familjestöd

Familjestöd är en vårdform som förebygger behovet av andra åtgärder inom barnskyddet, samtidigt som familjen får stöd och handledning att ändra sina levnadsvanor för att trygga barnets välmående och harmoniska utveckling. Vi försöker alltid i första hand stöda familjen så att barn kan växa upp i sitt eget hem.