Luna lastensuojeluyksikkö

Vuonna 2015 avattiin Luna perhekeskuksen lastensuojeluyksikkö, joka on Pietarsaaren Kirkkorannassa sijaitseva kriisi- ja selvityskoti.

 

Toiminnan tavoitteena on vastaanottaa lapsia, jotka tarvitsevat kodin lyhyemmän aikaa. Lapset tulevat kotiin useista eri syistä, jotka voivat olla esimerkiksi riittämätön kyky toimia vanhempana, odottamattomat onnettomuudet perheessä tai huoli lapsen kehityksestä. Vastaanotamme avohoitoon sijoitettuja sekä huostaan otettuja lapsia. Lapset voivat olla 0-18 vuoden ikäisiä.

 

Yksikössä on paikkoja 12 lapselle. Paikat on jaettu kahdelle osastolle (7+5 paikkaa), jotka sijaitsevat viereisissä omakotitaloissa. Kaikilla lapsilla on omat huoneet turvallisessa ja kodinomaisessa lapsille mukautetussa ympäristössä. Tärkeää on, että lapset käyvät koulua ja, että heille tarjotaan mielekästä vapaa-ajanvietettä/tekemistä sekä tukevia ja motivoivia keskusteluja. Näillä pyritään normalisoimaan elämää, jotta he myöhemmin voisivat palata tilanteeseen, jossa tukitoimia voidaan asteittain vähentää. Rakenne ja rutiinit ovat tärkeitä osia kodeissa tapahtuvassa työssä.