Lunasta

Luna Perhekeskus perustettiin vuonna 2011. Tuemme lapsia, nuoria, vanhempia ja perheitä erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. Monen lapsen ja nuoren turvallista kasvua ja kehitystä voidaan turvata ja varmistaa tukemalla perhettä ja antamalla työkaluja haastavien tilanteiden käsittelemiseen, jolloin lapsi pystyy jatkossakin asua kotona. Perheissä on kuitenkin tilanteita, joissa lapset ja nuoret eri syistä tarvitsevat toisen kodin.

 

Tavoitteemme on turvata lasten turvallinen kasvu ja kehitys sekä tukea ja vahvistaa huoltajia heidän vanhemmuudessaan.

 

Vuonna 2015 Luna Perhekeskus avasi lastensuojeluyksikön Pietarsaaren Kirkkorannassa. Lasten kodin ulkopuolella tapahtuvan hoidon perustavoitteena on turvata hyvä hoito, kasvatus ja huolenpito.   Lapsen asuessa Lunassa sosiaalityöntekijä voi selvittää lapsen ja perheen tilanteen samanaikaisesti kun me Lunassa työskentelemme aktiivisesti lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi ja perhesuhteiden vahvistamiseksi. Lapset voidaan sijoittaa avohoitoon huostaanoton kautta tai väliaikaisen määräyksen tuella. Lapsi sijoitetaan Lunaan aina sosiaalityöntekijän virkamiespäätöksellä. Kahdesta osastosta koostuvalla lastensuojeluyksiköllä on mahdollisuus vastaanottaa yhteensä 12 asiakasta.

 

Lunan henkilökunta koostuu muun muassa sosionomeista, sairaanhoitajista ja lähihoitajista, jotka yhdessä muodostavat moniammatillisen tiimin.

 

Toiminta on laadittu lastensuojelulain 417/2007 määräysten mukaan.