Perhekuntoutus

Luna Perhekeskus tarjoaa nyt myös perhekuntoutusta sekä perhekuntoutusyksikössämme että kotiin tehtävänä perhekuntoutuksena. Perhekuntoutusta järjestetään avohuollon tukitoimena. Jakson aikana perheellä on mahdollisuus saada kuntoutustukea Kelalta.

 

Palvelua on saatavilla sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi.

 

Mitä perhekuntoutus on?

 

– Perhekuntoutus on systemaattista kuntoutusta, jonka tavoitteena on saavuttaa toimiva perhearki sekä riittävät vanhemmuuden edellytykset, jotta lapsen turvallinen kasvu ja kehitys mahdollistuu.

 

– Yhdessä perheen kanssa tehdään perhearviointia, jossa arvioidaan perheen voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia. Tältä pohjalta arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhemman tilanteen ja tuen tarvetta, tunnistetaan perheessä ne vahvuudet, joiden varaan voi rakentaa ja ne vaikeudet, joita suunnitelmallisesti pyritään lieventämään.

 

– Perhekuntoutusjakson aikana harjoitellaan mm. lapsiperheen arkea, rytmiä ja rutiineja, vahvistetaan arjenhallinta- ja tunteiden käsittely-taitoja sekä perheenjäsenten keskinäistä vuorovaikutusta.

 

– Tavoitteena on saavuttaa perheen toimintarakenteen ja taitojen vahvistuminen siten, että yhteiselämä perheenä omassa kodissa mahdollistuu ja esimerkiksi lasten huostaanotoilta vältytään.

 

– Työskentelyn lähtökohtana on asiakaslähtöinen asiantuntijuus ja kiintymyssuhdeteoria.

 

– Työskentelyn lähtökohtana on kunkin perheen yksilölliset tarpeet. Kuntoutusprosessi on läpinäkyvä kaikille osapuolille luottamuksellisen asiakassuhteen saavuttamiseksi.

 

– Perhekuntoutus on avohuollon tukitoimi ja edellyttää perheeltä yhteistyökykyä ja motivaatiota sujuvaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

– Perhekuntoutus on koko perheen kuntoutusta, mutta lastensuojelun toimintana erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa.

Mitä yksikössä tehtävä perhekuntoutus tarkoittaa?

 

– Perhekuntoutusyksikkö sijaitsee Pietarsaaressa, kaksikerroksisessa, valmiiksi kalustetussa omakotitalossa, jossa on kolme makuuhuonetta ja henkilökuntatila. Henkilökunnalla on mahdollisuus työskennellä yksikössä ma-su klo 7-22, mutta ajat voidaan sopeuttaa perheen tarpeisiin ja tavoitteisiin.

 

– Kuntoutusjakson pituus suunnitellaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Tarkoituksena on, että perhe ottaa enenevissä määrin vastuuta prosessin edetessä tavoitteita kohden.

 

– Perhekuntoutus keskittyy lähtökohtaisesti niihin ongelmiin, jotka ovat aiheuttaneet lastensuojelun tarpeen samoin kuin perhekriiseihin. Ensisijassa pyritään aikaan saamaan konkreettisia muutoksia perheoloissa.

 

– Perheen tilanteen muuttuessa tai lapsen turvallisuuden vaarantuessa ollaan välittömästi yhteydessä vastuusosiaalityöntekijään tai lastensuojelun päivystykseen. Mikäli vanhempi ei pysty huolehtimaan lapsesta tai turvaamaan lapsen turvallisuutta, perhekuntoutus tulee lastensuojelulain mukaan lopettaa yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Perhekuntoutuksen lopettaminen suunniteltua aikaisemmin tulee yhteisesti sopien kyseeseen myös tilanteissa, joissa kuntoutuksen ei nähdä etenevän sille asetettuja tavoitteita kohden.

 

Mitä kotiin tehtävä perhekuntoutus tarkoittaa?

 

– Matalamman kynnyksen vaihtoehto perhekuntoutusyksikölle

 

– Kuntoutus toteutetaan perheen kotona, heidän luonnollisessa ympäristössään.

 

– Käyntien tiheys, kesto ja tavoitteet suunnitellaan yhteistyössä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.

 

– Moniammatillinen työryhmä tarjoaa kokonaisvaltaisen ja vahvan tuen perheen yksilöllisiin tarpeisiin, lapsia ja vanhempia tavataan sekä yhdessä että erikseen.

 

– Työskentelyyn sisältyy ohjaava, arvioiva ja havainnoiva työote ja tiivis yhteistyö perheen tilanteesta vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Kuinka perhekuntoutusprosessi etenee?

 

-Aloitustapaamisessa sovitaan perhekuntoutuksen konkreettiset raamit (ajat, kesto, tavoitteet).

 

– Kuntoutuksen aikana säännölliset tapaamiset perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.

 

– Jatkotuen arviointi yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.

 

– Perhekuntoutuksen kesto sopimuksen mukaan. Kuntoutuksen intensiteetin on tarkoitus asteittain keventyä jakson loppua kohden samalla kun muita tukimuotoja tarvittaessa käynnistetään.

 

– Asiakkuudet kirjataan lapsen nimellä ja jokaisen lapsen kohdalla tehdään erilliset ja yksilölliset kirjaukset. Perhekuntoutuksen kulusta lähetetään kuukausittaiset raportit ja jakson päätyttyä kirjallinen loppuraportti, jossa arvio perheen tilanteesta.

Työryhmään kuuluu mm. psykiatrinen sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, yhteisöpedagogi (psykiatrian erityisammattitutkinto) sekä sosionomeja. Työryhmällä on lisäkoulutuksia mm. voimavarakeskeisestä ja systeemisestä perhetyöstä sekä perhearvioinnista. Lisäksi yhteisöpedagogillamme on kriisi-, trauma- ja defusing-koulutukset ja psykiatrisella sairaanhoitajalla työterveyshoitaja-, MBB-terapeutti- ja Mindfulness-ohjaaja CFM®-pätevyydet. (MBB eli Mind-Body Bridging on tutkittu ja vaikuttavaksi todettu itsehoito-/lyhytterapia-menetelmä, jota voi käyttää mm. itsetuntemuksen ja tunnesäätelyn lisäämiseen.)

 

Lisätietoa ja tiedustelut,

 

Tanja Sabel
Perhepalveluvastaava

 

Luna Perhekeskus
Choraeuksenkatu 14
68600 Pietarsaari
044-4915911
tanja.sabel@lunafamiljecenter.fi