Perhetuki

Perhetuki on hoitomuoto, joka ehkäisee muiden lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta samanaikaisesti kun perhe saa tukea ja neuvontaa omien elintapojensa muuttamiseksi, jotta lapsi voisi hyvin ja kehittyisi tasapainoisesti. Yritämme aina ensisijaisesti tukea perhettä, niin että lapset voivat varttua omassa kodissaan.