Luna barnskyddsenhet

2015 öppnades Luna familjecenters barnskyddsenhet, ett kris – och utredningshem i Kyrkostrand, Jakobstad.

 

Målsättningen med verksamheten är att ta emot barn som under en kortare tid behöver ett hem. Orsaken till att barnen kommer till hemmet kan bero på en rad olika omständigheter, ex. bristande föräldraförmåga, oväntade olyckshändelser inom familjen eller oro för barnets utveckling. Vi tar emot barn som är placerade inom öppenvården eller via omhändertagning. Barnen kan vara i åldrarna 0-18 år.

 

På enheten finnas plats för 12 barn, uppdelade på två avdelningar (7+5 platser) som finns i angränsande egnahemshus. Alla barn har egna rum i en trygg och hemlik, barnanpassad miljö. Viktigt är att barnen går i skola och erbjuds meningsfulla fritidssysselsättningar/aktiviteter samt stödjande och motiverande samtal för att försöka normalisera tillvaron för att sedan återgå till en situation där stödinsatserna succesivt kan minska. Struktur och rutiner utgör en viktig del av arbetet i hemmen.