Om Luna

Luna Familjecenter Ab grundades år 2011 och har sedan det arbetat med förebyggande barnskyddsarbete inom öppenvården genom att stöda familjer, barn och unga genom att erbjuda kommuner i närregionen köptjänster inom sociala sektorn. Många barns uppväxt och tillvaro kan tryggas och säkras genom att ge familjen stöd och verktyg att hantera utmanande situationer, och barnen kan fortsätta bo hemma.  Ändå finns det familjesituationer där barn och unga av olika orsaker behöver få ett annat hem under kortare eller längre perioder.

 

Luna Familjecenter öppnade år 2015 en barnskyddsenhet i Kyrkostrand, Jakobstad. Det grundläggande målet för barnens vård utom hemmet är att trygga god vård, fostran och omsorg. Under tiden barnet bor på Luna kan socialarbetare utreda barnets och familjens situation samtidigt som vi på Luna aktivt arbetar för att trygga barnets välmående och stärka relationerna i familjen. Barnen kan placeras inom öppenvård, via omhändertagning eller placering med stöd av ett interimistiskt förordnande. När ett barn placeras på Luna är det alltid efter ett tjänstemannabeslut av socialarbetare. Barnskyddsenheten, bestående av två avdelningar, har möjlighet att ta emot sammanlagt 12 klienter.

 

Lunas personal består bl.a. av socionomer, sjukskötare och närvårdare som tillsammans bildar ett mångprofessionellt team.

 

Verksamheten är utformad i enlighet med bestämmelserna i barnskyddslagen 417/2007.