Personal

Största delen av personalen som jobbar på Luna har jobbat sedan enheten öppnade år 2015. Vi är ett tryggt och mångsidigt team som värdesätter god kommunikation, omtanke, gemenskap och skratt, vilket avspeglar sig i vardagen i huset. Vi värdesätter varje individs personlighet, intressen och hobbyn. På enheten jobbar både män och kvinnor. Majoriteten av teamet är utbildade socionomer, men hos oss jobbar även sjukskötare och närvårdare. Personalen deltar kontinuerligt i kompetenshöjande fortbildningar.