Stödperson

Luna Familjecenter erbjuder individuellt anpassad stödverksamhet till barn och ungdomar eller vuxna i olika livsskeden. I stödpersonsverksamheten är handledning, motivering, aktivering och social träning viktiga redskap för att främja en positiv utveckling.