Verksamhet

Luna barnskyddsenhet

2015 öppnades Luna familjecenters barnskyddsenhet, ett kris – och utredningshem i Kyrkostrand, Jakobstad.

Stödperson

Luna Familjecenter erbjuder stödverksamhet till enskilda barn, ungdomar eller vuxna i olika livsskeden.

Familjestöd

Familjestöd är en vårdform som förebygger behovet av andra åtgärder inom barnskyddet…

Eftervård

Vi erbjuder stödlägenhetsboende för unga vuxna som behöver handledning och stöd för att på sikt klara av ett självständigt boende.

Övervakning

Luna Familjecenter övervakar umgängesträffar mellan föräldrar och barn.

Avlastning

På Station 16 får barnen uppleva ett tryggt miljöombyte och får pedagogiskt stöd samtidigt som föräldrarna får en möjlighet till avlastning.